Creating synergy by understanding your corporate culture.

Strategiegesprek aanvragen

Over Cultural Synergy

Corporate culture consultancy

Cultural Synergy ondersteunt leiders van grote organisaties bij het tot stand komen van een gezonde bedrijfscultuur. We ondersteunen in corporate culture management, oftewel: het managen van de relaties tussen mensen, zodat samenwerkingen, medewerkers en financiële resultaten gezond blijven. Alleen als dit effectief gebeurt, is synergie mogelijk. Dan krijgen teams vleugels en stijgt de organisatie boven zichzelf uit.

Meer informatie

Consultancy

Uitdagingen van de bedrijfscultuur

De strategie leeft niet. De betrokkenheid is laag, het verzuim hoog, er zijn spanningen binnen teams of tussen afdelingen en medewerkers vertrouwen elkaar niet. Het zijn signalen van een bedrijfscultuur die uit balans is.

De bedrijfscultuur omvat alles wat er tussen mensen gebeurt: de samenwerking, de communicatie, het leiderschap. In een gezonde cultuur floreren medewerkers in hun productiviteit en samenwerking. In zo’n cultuur is er sprake van synergie.

home-consultancy-afbeelding-CulturalSynergy.jpg

Visie

Als leider moet je de persoonlijkheid van je organisatie kennen.

Effectief leiderschap

De bedrijfscultuur is te vergelijken met de persoonlijkheid van de organisatie. Om de bedrijfscultuur effectief te managen moeten drie specifieke aandachtsgebieden geïntegreerd worden in het leiderschap: de strategie, de groepsdynamiek en het individu. In het cultuurtraject ‘Synergize’ lopen de niveaus als een rode draad door de drie fasen heen. Zo kunnen we de complexiteit van de bedrijfscultuur ontrafelen, duiden en veranderen waar nodig.

home-visie-afbeelding-NL-CulturalSynergy.svg

Werkwijze

Cultuurtraject ‘Synergize’

Meer informatie
home-werkwijze-icon-1-ArtofStory.svg

Fase 1 - De Analyse

De analyse van de bedrijfscultuur brengt patronen en tegenstellingen aan het licht in relatie tot leiderschap, strategie implementatie, communicatie en groepsdynamiek.

home-werkwijze-icon-2-ArtofStory.svg

Fase 2 - De Interventie

In de interventiefase worden dominante patronen doorbroken door middel van leiderschapsadvies, storytelling training, teamcoaching en mediation.

home-werkwijze-icon-3-ArtofStory.svg

Fase 3 - De Integratie

De laatste fase is erop gericht de verbeteringen structureel te integreren om zo op de lange termijn een gebalanceerde cultuur te behouden.

Quickscan

Test jouw bedrijfscultuur!

Voor een eerste inzicht in je eigen bedrijfscultuur kun je een online quickscan doen. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden krijg je een eerste indruk van de status van jouw bedrijfscultuur. Ook is het mogelijk om een live quickscan aan te vragen. Na een dag interviews en participerende observaties op locatie wordt dan een eerste terugkoppeling ten aanzien van de bedrijfscultuur gegeven.

Doe een quickscan

cases-afbeelding-2-ArtofStory.jpg
home-cases-afbeelding-ArtofStory.jpg

Cases

"Er zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van een gezonde cultuur binnen ons team. Daardoor komt onze strategie beter tot zijn recht."

Edwin Smit - R&D Director, Abbott Zwolle

Bekijk de cases

Scroll naar boven