Werkwijze

Cultuurtraject ‘Synergize’

Als corporate culture consultant (ook wel: change management consultant) biedt Cultural Synergy een uniek programma aan om de bedrijfscultuur van binnenuit te verbeteren.

Het cultuurtraject ‘Synergize’ wordt aangeboden aan teams vanaf 10 personen en is op te schalen naar een programma voor locaties, afdelingen en bedrijven van meer dan 1000 medewerkers. Het traject bestaat uit de volgende drie fasen.

Strategiegesprek aanvragen
consultancy-werkwijze-afbeelding-ArtofStory.jpg
home-werkwijze-icon-1-ArtofStory.svg

Fase 1 - De Analyse

De analyse van de bedrijfscultuur brengt patronen en tegenstellingen aan het licht in relatie tot leiderschap, strategie implementatie, communicatie en groepsdynamiek.

Deze fase bestaat uit het onderzoek doen aan de hand van interviews en participerende observatie, waarna de rapportage gepresenteerd wordt aan het management.

home-werkwijze-icon-2-ArtofStory.svg

Fase 2 - De Interventie

In de interventiefase worden dominante patronen doorbroken door middel van leiderschapsadvies, het faciliteren van teamprocessen, coaching en conflictbegeleiding.

In deze fase is een nauwe samenwerking met leider van groot belang. Advies op het vlak van groepsdynamica, storytelling en cultuurverandering wordt afgewisseld met intensieve teambegeleiding.

home-werkwijze-icon-3-ArtofStory.svg

Fase 3 - De Integratie

De laatste fase is erop gericht de verbeteringen structureel door te voeren om zo op de lange termijn een gebalanceerde cultuur te behouden.

In deze fase ligt de focus op een constructieve communicatie tussen mensen op de lange termijn. Het onderhouden van interpersoonlijke relaties en het op orde brengen van de communicatie infrastructuur zijn belangrijke thema’s.

Test jouw bedrijfscultuur

Doe een quickscan
Scroll naar boven