Over Cultural Synergy

Cultural Synergy ondersteunt leiders van grote organisaties bij het tot stand komen van een gezonde bedrijfscultuur. We ondersteunen in corporate culture management, oftewel: het managen van de relaties tussen mensen, zodat samenwerkingen, medewerkers en financiële resultaten gezond blijven. Alleen als dit effectief gebeurt, is synergie mogelijk. Dan krijgen teams vleugels en stijgt de organisatie boven zichzelf uit.

De kracht van synergie

Synergie komt van het Griekse woord ‘synergia’, dat samenwerking betekent. Het betekent dat mensen met verschillende perspectieven zodanig met elkaar samenwerken dat ze elkaar versterken en als groep slimmer worden dan de slimste persoon in de groep. Ze weten hun eigenschappen, kennis en meningen zo te bundelen dat ‘het geheel meer wordt dan de som der delen’. Culturele synergie spitst zich toe op de specifieke rol van cultuur in de samenwerking. Synergie is extreem belangrijk voor elke organisatie. Zonder synergie lopen processen stroef en is het lastig om strategische doelstellingen te behalen.

overons-afbeelding-evelinebruijn-ArtofStory.jpg

Over Eveline Bruijn

Van jongs af aan ben ik gefascineerd geweest door de verschillen tussen mensen. Sinds 2006 heb ik in mijn werkzame leven, als bedrijfskundige en antropologe, altijd gezocht naar manieren om de bedrijfscultuur dusdanig te verbeteren dat de potentie van die diversiteit benut kan worden. Ik voel een grote drive om de verbinding tussen mensen te verbeteren door het wederzijdse begrip te vergroten. Vanuit die drive heb ik Cultural Synergy opgericht. Ik hou van observeren, luisteren, analyseren en faciliteren. Mijn grootste kracht is het onder woorden brengen van dat wat er speelt – zowel op verstandelijk als op gevoelsniveau.

Over Art of Story

In de afgelopen jaren ben ik met Art of Story actief geweest voor verschillende opdrachtgevers. De focus lag op het inzetten van corporate storytelling om verbinding te vergroten. In de loop der tijd heeft mijn werk zich ontwikkeld en verbreed naar het werk dat ik nu doe met Cultural Synergy. Toch heb ik geen afscheid genomen van Art of Story. De vorm is alleen veranderd; Art of Story is een verhalenplatform geworden. Samen met Giselle Segura Gelink ga ik op zoek naar verhalen die ons raken. We geven vorm aan die verhalen en hopen daarmee ook anderen te raken door inspiratie, herkenning of troost te bieden. We willen vooral de verbindende kracht van verhalen onderstrepen. Een kijkje nemen? Ga naar Art of Story.

Mockup.jpg

Test jouw bedrijfscultuur

Doe een quickscan
Scroll naar boven